Integrace po 50

Projekt „Integrace po 50“, reg.č. CZ.1.04/3.3.05/96.00306 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

                              

Příjemce dotace:   GARANCIA, s.r.o. Kolín

                              se sídlem 110 00 Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14
                              provozovna 280 21 Kolín 1, Karlovo nám. 89

 

Zahájení realizace projektu:   01.04.2013

Ukončení realizace projektu:  31.03.2015

Doba trvání projektu:              24 měsíců

 

personální obsazení projektu:

vedoucí projektu:       Ing. Václav Kmoch, jednatel společnosti GARANCIA, s.r.o. Kolín

finanční manažerka:   Ing. Hana Malíková, jednatelka společnosti GARANCIA, s.r.o. Kolín

koordinátorka/ind.por. v okrese Kolín:                   Jana Vršovská, +420 724 150 242

koordinátorka/ind.por. v okrese Kutná Hora:          Alena Nováková, +420 724 992 630

okresní koordinátorka/ind.por. v okrese Nymburk:   Kristýna Malíková, +420 602 115 164

 

Projekt bude probíhat po dobu 24 měsíců na území třech okresů východní části Středočeského kraje:

Kolín, Kutná Hora, Nymburk.